Merkatua bezero desberdinek osatzen dute, eta behar desberdinak dituzte. Beraz, gure marketin-aurrekontuak optimizatu nahi baditugu, beharrezkoa da merkatua antzeko ezaugarriak eta beharrak dituzten taldeetan banatzea. Horrela, balio-proposamen desberdin bat eskaini ahal izango dugu, helburu-talde bakoitzera egokituko dena. Segmentazio-estrategia marketin-estrategia nagusietako bat da.

Merkatua segmentatzeko lau aldagai daude: geografikoa: herrialdeak, hiriak, posta-kodeak. Psikografikoa: nortasuna, klase soziala, bizimodua. Demografikoa: diru-sarrerak, hezkuntza, generoa, adina, lanbidea, nazionalitatea. Jokabidezkoa: fideltasun maila, onura bilatzea, erabileraren maiztasuna.

Hiru estrategia mota daude, kontuan hartuz zein segmentazio irispide aukeratu dugun.

Estrategia bereizia: premia desberdinak dituzten segmentu desberdinak identifikatu baditu ere, enpresak eskaintza berarekin jotzea erabaki du, ahalik eta bezero gehien lortzeko.

Estrategia diferentziatua: identifikatu ditugun merkatu-segmentu desberdinetara zuzentzen gara, baina horietako bakoitzarentzako eskaintza desberdinarekin. Estrategia horrek kostu handiagoa badu ere, hautatutako segmentu bakoitzaren behar zehatzak asetzeko aukera emango digu.

Estrategia kontzentratua: eskaintza bakar batekin zuzenduko gara eskaintza hori eskatzen duten segmentuetara, gure ahaleginak beste segmentu batzuetan banatzea saihestuko dugu.